Dolda fel försäkring – vad innebär det?

Att köpa ett hus är en stor investering och du som köpare vill inte stöta på några oförutsedda problem. Därför är det viktigt att se till att den du eventuellt köper huset av har en dolda fel försäkring. Det är inte alltid lätt att avgöra vad ett dolt fel är. Online kan du kan läsa mer om misstag vid dolda fel.

Säljare har ett ansvar gällande husets dolda fel. Dolda fel innebär felaktigheter på huset som du som köpare vid köptillfället inte kunde upptäcka men som existerade. Om du som köpare skulle upptäcka ett dolt fel under tio års perioden ska du göra en reklamation till säljaren.

Köpa av en försäkrad säljare

Fördelen med att köpa ett hus av en säljare med en dolda fel försäkring är att det är försäkringsbolaget som gör en utredning angående det dolda felet. Därefter betalar försäkringsbolaget ut eventuell ersättning. En dolda fel försäkring ger dig som köpare en trygghet eftersom du får betalt även om säljaren exempelvis inte har pengar eller har avlidit.

Skulle det visa sig att säljaren inte har någon dolda fel försäkring finns det två alternativ att välja mellan. Antingen kommer ni tillsammans överens om en ersättning för felet eller så kan säljaren välja att bestrida kravet, vilket kan leda till en prövning via en domstol.