Säkra upp hemmet med brandutrustning

Förhoppningsvis får du aldrig uppleva att det börjar brinna hemma hos dig. De flesta av oss slipper det men det är ändå viktigt att ha ordentlig utrustning i hemmet för säkerhets skull.

Brandvarnare är det absolut viktigaste att ha installerat i flera rum i bostaden. Bor du i en stor villa bör du ha flertalet brandvarnare på strategiska platser runt om i huset. Två stycken på varje våning är att föredra.

Brandsläckare är också bra att ha hemma, både skum och pulver. Vid mindre bränder, exempelvis i köket, är det fördelaktigt om du även har en brandfilt som du snabbt kan ta fram för att kväva elden med. Kom ihåg att förvara din brandutrustning på lämpliga ställen som du snabbt kan komma åt vid eventuell brand.

Brandutrustning räddar liv

Många människor har genom åren överlevt bränder tack vare deras brandutrustning. Om elden växer sig för stor gör du dock bäst i att lämna bostaden och ringa efter brandkåren. Det kan gå riktigt fort när det väl tar eld, med mycket värme och farlig rökutveckling som påföljd.

Om du inte redan har tillräckligt med brandutrustning hemma rekommenderar vi starkt att du införskaffar dig det. Det kan du exempelvis göra hos HLR Hjälpen.