Brandsäkerhet i hemmet

Det är faktiskt så många som 100 människor som dör i samband med brand varje år i Sverige. Dödsorsaken är i de flesta fall rökgasförgiftning. Oftast startar branden i ett sovrum, vardagsrum eller kök och beror oftast på slarv eller bristande uppmärksamhet.Ni har säkert hört det förr men det tål att upprepas. Lämna ALDRIG levande ljus utan uppsikt och ha dem alltid på ett säkert avstånd från lättantändligt material som gardiner. Ljusstakar ska vara gjorda av ett icke brännbart material och vara mycket stadiga. För att förbättra brandsäkerheten i hemmet så bör man skaffa sig en brandvarnare och varje hushåll bör ha minst en. Vilken typ av hus du har spelar ingen roll då det ändå är inredningen som kommer att fatta eld och ge rökutveckling. Det är denna rök som brandvarnaren reagerar på. Har du ett flervåningshus bör du ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Undvik dock att sätta brandvarnaren i köket där matlagningen kan utlösa larmet. En brandvarnare reagerar heller inte på normal cigarettrökning. En eller ett par brandfiltar är också bra att köpa hem, de lämpar sig för att släcka bränder på spis men även personbränder. En annan sak som bör finnas i hemmet är en handbrandsläckare. I en vanlig bostad rekommenderas en sex kilos pulversläckare.Tänk på att förvara brandfarliga produkter oåtkomligt för barn och i väl förslutna förpackningar. Att förpackningarna är väl förslutna är viktigt då det ofta är ångorna som börjar brinna. Gasol är vanligt att ha hemma och det är mycket brandfarligt. Behållare ska alltid förvaras stående och i väl ventilerade utrymmen.Om det börjar att brinna så är det första du ska gör att rädda och varna andra människor som hotas av branden, efter det är gjort så ringer du SOS Alarm på 112. Under tiden du väntar på brandkåren kan du försöka att släcka branden utan att för den skull ta onödiga risker.